siniestros

Sinistres

  • Peritatge de sinistres: actuacions, embarcacions esportives, incendis i riscos diversos.
  • Pérdua de beneficis.
  • Recerca i detecció de frau.
  • Reconstrucció de sinistres de robatori. Anàlisi de causes i circumstàncies.
  • Defensa del client: Representar i protegir al client davant el perit de companyia durant tot el peritatge del sinistre. Interpretació i aplicació de condicionats de pòlissa.
  • Consultes puntuals; assessoraments.
  • Peritatges judicials.

Més informació