Seguretat

En els diferents àmbits, la legislació cal complir-la; però quan parlem de seguretat, aquests mínims cal incrementar-los segons les exigències de la companyia asseguradora. En tots dos casos l’objectiu de normatives i requisits imposats és protegir; però es tracta d’una protecció estàndard, comuna a qualsevol  dins d’una mateixa tipologia. I és aquí on el nostre coneixement global permet dissenyar una seguretat adequada als seus interessos particulars i no principalment al de tercers; aconseguint, com a plus al compliment de normativa legal i dels requeriments de l’assegurador, oferir una nova dimensió a la seguretat, en quedar configurada a la seva mesura.

Dit d’una altra manera, la seguretat no és solament complir la Llei i els requisits addicionals que sol·liciti l’asseguradora. La seguretat es pot personalitzar  i ha de personalitzar-se i ajustar-se a les seves necessitats, i per descomptat no és estàndard; ni obligatòriament aquesta personalització ha de suposar un absurd desemborsament econòmic ni una major complexitat tècnica. És aquest el nostre aspecte diferencial, oferir-li en seguretat una personalització a la seva mesura optimitzant els seus recursos.

maslow_social-media
Piràmide de Maslow, on Safety (seguretat de les persones) i Security (seguretat contra actes socials) ocupa el segon nivell dins de les necessitats de dèficit de la persona.

Contacte

Si us plau, ompli aquest formulari i li atendrem al més aviat possible.
  • si prefereix contacte telefònic