Pòlisses

Què protegir? Com? Què assegurar? Quines pòlisses triar?

 “Si quan vol comprar un cotxe no es dirigeix a un únic concessionari al fet que li ofereixin un dels seus vehicles…per què ho fa en comprar una assegurança?…”

“El valor a assegurar i en conseqüència la prima a pagar, pot variar ostensiblement entre anualitats en funció de factors com l’evolució del propi mercat en el cas de l’habitatge, de les noves adquisicions que es realitzin després de contractar la pòlissa, del nombre d’integrants de la família, dels estris que es traslladin o provinguin d’altres residències…”

Contacte

Si us plau, ompli aquest formulari i li atendrem al més aviat possible.
  • si prefereix contacte telefònic