polizas

Pòlisses

  • Càlculs de preexistència: Tant per a continent com per a contingut i objectes d’especial valor.
  • Estudi de condicionats de pòlisses i les seves cobertures.
  • Interpretació de contractes
  • Com rebaixar la prima
  • Exclusions
  • Resolució de conflictes: Perit de part.

La pòlissa són les regles del joc, triï-la vostè! Permeti que li assessorem perquè la seva elecció sigui la que millor s’adapti a les seves necessitats e interessos.

Més Informació