hogar

Llar

  • Inspecció i avaluació de contingències (model eAngel).
  • Càlculs de preexistència: Continent i contingut. Objectes de valor especial.
  • Elecció de cobertures a contractar en funció de les seves necessitats i característiques del risc. Capitals a assegurar. Modalitats d’assegurament. Elecció d’asseguradora.
  • Prevenció en la llar o com minimitzar la possibilitat de sofrir una contingència (robatori, incendi…) Desenvolupament de protocols individualitzats segons necessitats. Práctiques.
  • Estudi de procediments concrets adequats a persones grans i/o persones amb mobilitat reduïda.
  • Protocols a seguir segons contingència: incendi, fuita d’aigua, falla elèctrica… dimensionaments sobre la base dels mitjans humans i tècnics disponibles.
  • Mesures de protecció i seguretat.
  • Perit de part.
  • Servei domèstic.
  • Pel que fa als animals de companyía.

Més informació