incendios

Incendis

Protegeixi’s del risc d’incendi; deixi’ns ajudar-li aplicant mesurades de protecció preventives; optimitzant els seus recursos, els seus esforços…

  • Inspecció i avaluació de contingència (model d’inspecció eAngel per a llars i model d’inspecció presencial CAT per a empreses).
  • Càlculs de preexistència.
  • Mesures de protecció i seguretat; optimització de recursos.
  • Mesures preventives.
  • Mesures de resposta després del sinistre.
  • Salvament.
  • Perit de part.
  • Formació. Posada en pràctica de protocols.
  • Consells i recomanacions.


  Més informació