gran-patrimonio

Grans patrimonis

Protegeixi el seu patrimoni de la multitud de contigències a les quals pot quedar exposat. Dediqui-li part de la seva atenció i tota la nostra experiència.

  • Inspecció i avaluació de contingències (model de auto-inspecció virtual eAngel o model presencial CAT) sobre el seu patrimoni.
  • Càlculs de preexistència: Continent i contingut. Objectes de valor especial. Art.
  • Elecció de cobertures a contractar en funció de les seves necessitats i característiques del risc. Capitals a assegurar. Modalitats d’assegurament. Elecció de la Companyia asseguradora.
  • Desenvolupament de protocols individualitzats segons necessitats. Pràctiques.
  • Mesures de protecció i seguretat; optimització de recursos.
  • Perit de part.
  • Servei domèstic.
  • Respecte als animals de companyia.
  • Consultes.

El cost en prevenció no ha de ser considerat en cap cas com una despesa, sinó una inversió. Cada euro estarà ben invertit si aconsegueix millorar la seva protecció.

Més informació