empresa

Empresa

Cap circumstància hauria de parar a la seva empresa.

 • Inspecció i avaluació de contingències (model CAT).
 • Càlculs de preexistència: Continent, contingut, maquinària.
 • Capitals a assegurar. Modalitats d’assegurança. Elecció d’asseguradora.
 • Cobertures a contractar en funció de les seves necessitats.
 • Desenvolupament de protocols d’anticipació i resposta davant contingències.
 • Optimització de recursos.
 • Anàlisi de la seva protecció. Sistema d’alarma i comunicacions.
 • Caixes fortes.
 • Formació. práctiques.
 • Servidors i precaucions
 • Estiba de mercaderies i precaucions.Més informació