embarcaciones

Embarcació d’esbarjo

Si és l’afortunat posseïdor d’una embarcació, gaudeixi-la.

  • Peritatge d’embarcacions d’esbarjo.
  • Desenvolupament de protocols de seguretat.
  • Consultes puntuals; assessoraments.

Més informació