agua

Danys per aigua

Protegeixi’s dels danys per aigua; minimitzi les seves conseqüències.

  • Mesures preventives.
  • Mesures de resposta després del sinistre.
  • Salvament.
  • Perit de part.
  • Consells i recomanacions.

Més informació