Danys elèctrics

Cada dia més, els components electrònics són mes sensibles a patir un dany elèctric en el cas de una sobtada pujada de tensió.

Els components elèctrics comercialitzats a la  CE han de complir rigoroses normatives de fabricació i de seguretat; però no queden a resguard d’una utilització inadequada per part del consumidor.

Sap que la utilització de regletes d’endolls múltiples, coneguts com a lladres, pot afectar a la vida útil del cablejat elèctric al que es connecti? I que si al mateix lladre es connecten diversos electrodomèstics o dispositius d’alt consum elèctric, es pot re-escalfar el cablejat de l’endoll fins al punt de produir-se un incendi.

Nosaltres desenvolupem per a vostè protocols d’anticipació i resposta personalitzats que redueixen la probabilitat que es produeixi un dany elèctric o una altra contingència; i si finalment es produeix, minimitzem les seves conseqüències.

Si en cas de sinistre li representem, estigui convençut que defensarem els seus interessos davant el perit de companyia. Economitzarà temps invertit en gestions i a més s’evitarà haver d’interpretar el llenguatge tècnic del món de l’assegurança o la incertesa que li suposaria pretendre aconseguir un bon acord en inferioritat de condicions.

Contacte

Si us plau, ompli aquest formulari i li atendrem al més aviat possible.
  • si prefereix contacte telefònic