plagas

Control de plagues

Entre uns altres, la falta de neteja i l’excés d’humitat no ajuden a tenir sota control fins a la seva eradicació a rosegadors, formigues, paneroles… afavorint l’aparició de plagues.

  • Mesures preventives i de resposta.
  • Consells i recomanacions.

Més informació