arte

Art

Quadres i escultures:

  • Càlcul de preexistències. Valors unitaris. Suport documental
  • Ubicació de les obres d’ art i la seva estiba.
  • Condicions ideals de conservació; factors ambientals: Il·luminació, temperatura i humitat.
  • Consideracions davant un trasllat.
  • Recomanacions generals.

Documents:

  • Característiques del suport.
  • Estiba

Possibilitats de protecció:

  • Sistemes de subjecció especials.
  • Adaptació de la seguretat física i electrònica.

Més informació